http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2019/soutez/6529

Tenisový oddíl pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Spartak Adamov byl založen v roce 1972 (dnes Spartak Adamov, z.s.). Dle dochovaných dokumentů se však historie adamovského tenisu datuje hluboko v předválečných letech.

V současné době má oddíl téměř sedm desítek členů, kdy většina z nich pravidelně navštěvuje krásný tenisový areál u řeky Svitavy se dvěma antukovými kurty. Smíšené družstvo hráčů se již tradičně účastní mistrovských soutěží organizovaných Českým tenisovým svazem. V roce 2016 oddíl uspořádal velice úspěšný první ročník turnaje ve čtyřhře, ADAMOV OPEN 2016. Kromě sportovní činnosti nezapomínají členové výboru oddílu též na kulturní vyžití. Z různých akcí je možno vyzdvihnout oslavu Dne dětí, která se setkala s mimořádným zájmem dětí i jejich rodičů.

Zástupci oddílu pravidelně prezentují výsledky své činnosti na webových stránkách města Adamova a v městském zpravodaji.

 

Tenisový oddíl Spartaku Adamov z.s. pořádal dne 7. 10. 2020 turnaj seniorů ve čtyřhrách, pod názvem Memoriál Mirka KONEČNÉHO jako první ročník bývalého hráče, trenéra a předsedy tenisového oddílu v Adamově.
Tentokrát se dostavili pouze domácí hráči v počtu 11. Hned na začátku odstoupili 2 hráči pro zranění. Z tohoto důvodu posílil soutěžící jeden mladší hráč, aby byl sudý počet a 5 dvojic.
Po vylosování čekal na každou dvojici maraton čtyř zápasů. Zvítězila dvojice Zdeněk Pisk a Pavel Zelený, před Františkem Blahou a Michalem Drongem. Třetí skončila dvojice Ivan Štrajt a Milan Drahovzal.
Ještě před turnajem všechny hráče čekalo velké překvapení v podobě dcery Mirka
Konečného paní Hanky, která donesla spoustu darů a cen pro hráče, za které moc a moc děkujeme.
Turnaj se vydařil a již teď se těšíme na další ročník.

za tenisový oddíl
Honza Bartošík

V pátek 28. 9. 2018 se uskutečnil na kurtech Spartaku Adamov, z. s. již třetí ročník otevřeného tenisového turnaje ve čtyřhře, ADAMOV OPEN 2018.

Na rozdíl od minulého ročníku, kdy se turnaj díky vydatnému dešti musel odehrát dokonce v náhradním termínu, bylo letošní počasí sportu nakloněno. Všech šestnáct hráčů i organizátory přivítaly na zahájení turnaje ranní sluneční paprsky a pěkné počasí vydrželo po celý den. Vlastní turnaj má od prvního ročníku ustálená hrací pravidla a nejinak tomu bylo i letos. Po úvodním zahájení a seznámení hráčů s pravidly byla vylosována hrací čísla pro jednotlivé dvojice a zároveň i zařazení do jedné ze dvou skupin. V obou skupinách se pak odehrála utkání každý s každým. Po odehrání všech zápasů ve skupinách bylo podle předem stanového klíče určeno pořadí. Jak potom ukázal další průběh turnaje, vítězství v základní části bylo pro dvojici Šmahel – Štrajt ve skupině A a Kurz – Moser ve skupině B zcela zasloužené. Další průběh turnaje byl dán hracím pavoukem a vyřazovacím systémem play off. Po celodenním zápolení vyvrcholil turnaj zápasem o třetí místo a nakonec finálovým utkáním. V boji o bronzový pohár byla úspěšnější blanenská dvojice Šmíd – Jarůšek, která zdolala loni stříbrné domácí borce P. Piláta s Chladilem. Třešničkou na dortu byl finálový zápas, kde se utkali dříve zmínění vítězové základních skupin. Po velkém boji vyhrála dvojice Šmahel – Štrajt nad dvojicí Kurz – Moser 6:4, 6:2. Je vhodné zmínit, že vítězové jsou velkými oporami adamovského soutěžního týmu a stříbrná dvojice byla velkým pozitivním překvapením celého turnaje.

Vedení tenisového oddílu děkuje všem hráčům za účast a skvělé výkony, městu Adamov za podporu turnaje a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu turnaje.

Výsledky:

Vysledky

Uvnitř článku vám přinášíme plán akcí a činnosti tenistového oddílu.

  1. Březen - květen

Pravidelné brigády na údržbu tenisového areálu a jeho okolí (úprava antukového povrchu tenisových kurtů po zimním období, částečná výměna antuky, válcování povrchu tenisových kurtů, zprovoznění vodního hospodářství pro kropení kurtů, sekání trávníků uvnitř i vně tenisového areálu, úprava ohniště a okolních prostor, zastřihávání vzrostlých stromů mezi oplocením tenisových kurtů a silnicí, drobná údržba technického zázemí, šaten, klubovny, atd.).

  1. Květen - červen (dle rozlosování)

Mistrovská utkání tenisového smíšeného družstva Spartaku Adamov v okresní tenisové soutěži JTS.

  1. Předběžně plánované a obvyklé akce tenisového oddílu v průběhu celé sezóny 2018

únor až duben

Tréninky dětí ve sportovní hale v Adamově, 2x týdně (R. Hlaváčová)

duben

Oficiální zahájení tenisové sezóny (v případě vhodného počasí se vzájemnými zápasy zúčastněných členů)

duben až říjen

Přesun tréninků dětí na tenisové kurty, 2x týdně (R. Hlaváčová)

duben

účast členů oddílu na brigádě „za Adamov čistější“

květen

tenisový turnaj seniorů ve čtyřhře

červen

dětský den na tenisových kurtech (tenisové hry dětí a mládeže)

srpen/září

tenisový turnaj seniorů ve čtyřhře

září

ADAMOV OPEN 2018 – otevřený tenisový turnaj ve čtyřhře (3. ročník)

říjen

oficiální zakončení tenisové sezóny pro členy oddílu (tzv. tenisová závěrečná). V případě vhodného počasí se vzájemnými zápasy zúčastněných členů

listopad

ošetření kurtů a zazimování na zimní období

průběžně

pravidelné tréninky na tenisových kurtech:

 

ČT (16.30 - 19.30 ) – kurt č. 1 - tréninky členů ten. družstva

 

PO, ST, PÁ (8.00 - 11.00) – kurt č. 1 a č. 2 - tenisové tréninky seniorů

 

každodenní zápasy dle zájmu členů tenisového oddílu na kurtech dle rezervačního systému

 

možnost komerčního pronájmů tenisových kurtů v dopoledních i odpoledních hodinách nečlenům tenisového oddílu

  1. Mimořádná akce pro rok 2018 plánovaná výborem TO (přesunuto z plánu 2017):

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v prostorách klubovny, šaten a sociálního zařízení, z důvodu havarijního stavu, trvajícího již několik let.

  1. Poznámka

Termíny jednotlivých akcí budou upřesněny cca do konce března 2018, po vylosování termínů mistrovských utkání tenisového oddílu Spartaku Adamov, dle aktuální situace a v neposlední řadě dle počasí.

V Adamově dne 5. 3. 2018

za výbor TO: Viktor Dyk, předseda