Dne 17. února 2018 již tradičně uspořádal Spartak Adamov, z.s., turistický oddíl KČT vycházku do arboreta v Řícmanicích, kde probíhal den otevřených dveří.

Vznik arboreta se datuje rokem 1969, základem se stala zrušená lesní školka a velký lesní palouk, který byl ve 30. letech minulého století osázen cizokrajnými dřevinami. Nachází se zde například jeden z největších exemplářů blahočetu chilského. U vchodu stojí památník Stromy, který byl vybudován před druhou světovou válkou, v blízkosti je studánka Prosba lesa. Památník Stromů vzdává hold stromům a lesu, studánka Prosba lesa je výzvou k jejich ochraně. Obě stavby navrhl profesor Josef Opletal. Mezi jehličnany z celého světa nás provedli odborní pracovníci Mendelovy univerzity v Brně, kterým arboretum slouží jako výzkumná stanice.

Zpáteční cestu volili naši turisté individuálně, někteří šli přes Babice a Alexandrovu rozhlednu do Adamova, jiní pokračovali přes Bílovice nad Svitavou do Židenic. Další skupina šla přes Bílovice do Adamova, někdo se vrátil přes babické nádraží na Ptačinu.

Cestou jsme obdivovali plantáž borovic, které jsou pěstonány na semeno, objevili jsme i kvetoucí sněženky.

Vycházka se všem velmi líbila, určitě to bylo i díky krásnému počasí.

Antonín Procházka