Činnost oddílu se řídí ročním plánem akcí, který se připravuje podle zájmu cvičitelů a členů oddílu a Kalendáře turistických akcí Jihomoravské oblasti KČT. Účastí na těchto akcích se hlásíme k příslušnosti k této oblasti.

Pořádáme jednodenní vycházky pro naše členy i širokou veřejnost. V roce 2018 se jich uskutečnilo 20, průměrná délka byla 11 km, průměrná účast 17 osob. Účast bývá různá, přibývají nečlenové oddílu.

Turistickou sezónu zahajujeme tradičním Novoročním výstupem na Babí lom, jehož součástí je Novoroční čtyřlístek, který organizačně zajišťuje i náš předseda Tonda Procházka.

V květnu jsme se zúčastnili akce Přátelství bez hranic, která se konala na Velké Javořině. Setkali se zde turisté Čech, Moravy a Slovenska. 

Převážnou většinu našich členů tvoří senioři, z tohoto důvodu musíme volit vycházky tak, aby se dala jít kratší i delší trasa.

Také se zúčastňujeme akcí, které pořádá Komise podpory komunitního života a Město Adamov. Jsou to jarní a podzimní brigády na úklid města, vycházky k adamovským studánkám. Dále se organizačně podílíme na akci Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka.

Během celého roku zajišťujeme značení turistických tras, včetně údržby informačních prvků a jejich nosičů. Při příležitosti 130 let od založení KČT a 100 let od vzniku republiky výbor Jihomoravské oblasti KČT ocenil obětavou práci našich členů a udělil jim stříbrnou medaili. Manželé Helena a Eduard Kokrdovi obdrželi medaili za celoživotní značkářskou činnost a předseda oddílu Antonín Procházka za dlouholetou pomoc při organizování každoročního „Výstupu na Babí lom“.

Členská základna se zvýšila o 1 člena, tři členové činnost ukončili. Nyní máme 53 členů, z toho 1 dítě. Většinu tvoří osoby v důchodovém věku.

Kvalifikace členů oddílu: máme 6 cvičitelů turistiky, dále 10 značkařů, z toho je aktivních 6. Informace o akcích jsou zveřejňovány v Adamovském zpravodaji, dále jsou vyvěšeny v nástěnných skříňkách Spartaku Adamov a jsou také členům posílány mailem. V této praxi budeme pokračovat i v roce 2019.

V čele oddílu turistiky je výbor. Tvoří jej předseda Antonín Procházka, místopředsedkyně Marie Tejkalová, hospodářka Drahomíra Nesnídalová, členka Marie Martincová a členka Lenka Černohlávková. V případě potřeby se zapojují i další členové oddílu.