Uvnitř článku vám přinášíme plán akcí a činnosti tenistového oddílu.

  1. Březen - květen

Pravidelné brigády na údržbu tenisového areálu a jeho okolí (úprava antukového povrchu tenisových kurtů po zimním období, částečná výměna antuky, válcování povrchu tenisových kurtů, zprovoznění vodního hospodářství pro kropení kurtů, sekání trávníků uvnitř i vně tenisového areálu, úprava ohniště a okolních prostor, zastřihávání vzrostlých stromů mezi oplocením tenisových kurtů a silnicí, drobná údržba technického zázemí, šaten, klubovny, atd.).

  1. Květen - červen (dle rozlosování)

Mistrovská utkání tenisového smíšeného družstva Spartaku Adamov v okresní tenisové soutěži JTS.

  1. Předběžně plánované a obvyklé akce tenisového oddílu v průběhu celé sezóny 2018

únor až duben

Tréninky dětí ve sportovní hale v Adamově, 2x týdně (R. Hlaváčová)

duben

Oficiální zahájení tenisové sezóny (v případě vhodného počasí se vzájemnými zápasy zúčastněných členů)

duben až říjen

Přesun tréninků dětí na tenisové kurty, 2x týdně (R. Hlaváčová)

duben

účast členů oddílu na brigádě „za Adamov čistější“

květen

tenisový turnaj seniorů ve čtyřhře

červen

dětský den na tenisových kurtech (tenisové hry dětí a mládeže)

srpen/září

tenisový turnaj seniorů ve čtyřhře

září

ADAMOV OPEN 2018 – otevřený tenisový turnaj ve čtyřhře (3. ročník)

říjen

oficiální zakončení tenisové sezóny pro členy oddílu (tzv. tenisová závěrečná). V případě vhodného počasí se vzájemnými zápasy zúčastněných členů

listopad

ošetření kurtů a zazimování na zimní období

průběžně

pravidelné tréninky na tenisových kurtech:

 

ČT (16.30 - 19.30 ) – kurt č. 1 - tréninky členů ten. družstva

 

PO, ST, PÁ (8.00 - 11.00) – kurt č. 1 a č. 2 - tenisové tréninky seniorů

 

každodenní zápasy dle zájmu členů tenisového oddílu na kurtech dle rezervačního systému

 

možnost komerčního pronájmů tenisových kurtů v dopoledních i odpoledních hodinách nečlenům tenisového oddílu

  1. Mimořádná akce pro rok 2018 plánovaná výborem TO (přesunuto z plánu 2017):

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace v prostorách klubovny, šaten a sociálního zařízení, z důvodu havarijního stavu, trvajícího již několik let.

  1. Poznámka

Termíny jednotlivých akcí budou upřesněny cca do konce března 2018, po vylosování termínů mistrovských utkání tenisového oddílu Spartaku Adamov, dle aktuální situace a v neposlední řadě dle počasí.

V Adamově dne 5. 3. 2018

za výbor TO: Viktor Dyk, předseda