https://ada-ob.blogspot.com/

https://oris.orientacnisporty.cz/

 

Orientační běh je sportem prováděným v přírodě, převážně v lese. Jde v něm o co nejrychlejší pohyb terénem po předem neznámé trati, kterou má závodník zakreslenou ve speciální velmi podrobné mapě. K realizaci vydedukovaného postupu mezi kontrolními stanovišti tratě se využívá busola. Pokud se k pohybu používá lyží nebo horských kol, jedná se o klony, které náleží do rodiny tzv. orientačních sportů. V nevýkonnostní podobě je tento sport ideální relaxací pro dospělé nebo malým dobrodružstvím pro mladší účastníky.

    Orientační běh začal být v České republice provozován v padesátých letech minulého století. Oddíl při Spartaku Adamov byl ustaven v roce 1977 v době, kdy podoba tohoto sportu byla již velmi blízká té současné. Již 2 roky po založení byl oddílem uspořádán na vlastní mapě závod pod názvem Pohár Adastu, v roce 2016 se uskutečnil jeho 38. ročník. Pod hlavičkou Poháru Adastu byly zorganizovány v minulosti též 4 závody celostátního a 10 závodů moravského žebříčku jednotlivců, dále oddíl uspořádal mistrovství ČSSR v běhu na dlouhé trati. Během existence oddílu byla jeho členy zpracována čtyřicítka map. Členská základna oddílu se během jeho existence pohybovala mezi 30 až 50.